จำนวนการตัดขาออกตั้งแต่ต้นปี

718724.25

ในทุกๆ 20 วินาที
จะมีคน 1 คน
ถูกตัดขาจากโรคเบาหวาน1

เรียนรู้เพิ่มเติม

1 ใน 4
ของประชากรที่เป็นโรคเบาหวานจะมีแผลที่เท้าเกิดขึ้น2

เรียนรู้เพิ่มเติม

แต่ด้วยการให้ความรู้ การวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ และการดูแลที่เหมาะสม

มีจำนวนผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้าจากการเป็นโรคเบาหวานมากมาย 3

เรียนรู้เพิ่มเติม

อาจถูกตัดขาได้ถึง 85% 4

เรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถป้องกันการตัดขาได้

เมื่อเกิดแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ทุกๆวันมีความหมาย

1. Whiting, D. R., Guariguata, L., Weil, C., and Shaw, J. 2011. “IDF Diabetes Atlas: Global Estimates of the Prevalence of Diabetes for 2011 and 2030.” Diabetes Res. Clin. Pract. 94 (3): 311-21.

2. Setacci C, de Donato G, Setacci F, Chisci E. Diabetic patients: epidemiology and global impact. J Cardiovasc Surg (Torino). 2009 Jul, 50(3) : 263-73

3. Boulton AJM. The diabetic foot. Diabet Med 2006;34:87-90

4. International Diabetes Federation Atlas – 9th edition 2019: page 89.

ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ คุณมีบทบาทสาคัญ ในการรักษาเท้าของผู้ป่วย เพื่อรักษาชีวิต