เราคือใคร

บาดแผลนั้นทำให้เกิดความเจ็บปวด ภารกิจของเราในฐานะ “บริษัท แห่งการสมานแผล” คือการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพในทุกวัน เพี่อส่งมอบการรักษาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ตั้งแต่ต้นเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง

ที่ Urgo Medical เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราสามารถสร้างความแตกต่างโดย:

 • ผู้ป่วยต้องมาก่อน เราฟังเสียงผู้ป่วยเสมอ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ป่วย และเพื่อเสนอทางออกที่ดีกว่าให้กับผู้ป่วย

 • เป็นพันธมิตรกับบุคลากรทางการแพทย์ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์และเราพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลแผลขั้นสูงสำหรับผู้ป่วย

 • เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ . เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา และส่งมอบหลักฐานทางคลินิกที่น่าเชื่อถือ เพราะเราเชื่อมั่นในการรักษาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์

เราสามารถทำได้เพราะพนักงาน 1,300 คนของเรามีความกระตือรือร้นในการสร้างความแตกต่างให้กับผู้ป่วย

คำมั่นสัญญาของ URGO MEDICAL

เพื่อบรรลุภารกิจในฐานะ บริษัท แห่งการสมานแผล Urgo Medical ได้ให้ความสำคัญกับแผลเบาหวานที่เท้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้แผลหายสนิท รักษาเท้าและช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวาน และกำจัดการตัดขา เป็นผลให้ลดการตายจากแผลเบาหวานที่เท้าได้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยการร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านแผลเบาหวานที่เท้าที่เป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เราได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความซับซ้อนของการดูแลแผลเบาหวานที่เท้า

เรารู้ว่าการป้องกันนั้นคือการดูแลที่ดีที่สุดเสมอ แต่น่าเสียดายที่บางครั้งการดูแลยังไม่เพียงพอ เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดและด้วยวิธีการรักษาและขั้นตอนการดูแลที่ดีที่สุด นี่คือเหตุผลที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของเราต่อผู้ป่วยที่เป็นแผลเบาหวานที่เท้า เราได้สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อจัดการกับความท้าทายหลักสามประการของการจัดการแผลเบาหวานที่เท้า:

 • จัดการด้านการดูแลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ป่วยอย่างมีแบบแผนและสร้างการดูแลแบบบูรณาการ
  • สร้างทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ
  • สร้างการดูแลแบบบูรณาการ
  • พัฒนาการส่งต่อผู้ป่วย

  หาที่นี่ ค้นหาคำตอบที่นี่สำหรับแบบแผนที่เร็วที่สุดในเชิงอรรถของเดือนมีนาคม 2018 ซึ่งถูกพัฒนาโดย D-Foot International

 • สร้างมาตรฐานการดูแลที่ดีที่สุดและนำไปใช้ในการปฏิบัติทางคลินิก
  • ปรับปรุงมาตรฐานการดูแลที่ดีที่สุดด้วยการรักษาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
  • นำไปปฏิบัติจริงในคลินิกเพื่อลดความหลากหลายในการดูแลผู้ป่วย

  บทคัดย่อของการศึกษา EXPLORER ซึ่งตีพิมพ์ใน Lancet Diabetes & Endocrinology

 • การฝึกอบรม
  การให้ความรู้และสร้าง
  ความตระหนัก
  • ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์
  • ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
  • สร้างความตระหนัก

  สร้างความตระหนัก e-footcare พร้อมโมดูล e-learning ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิของ Urgo