ทุกๆวั
นมีควา
มหมาย

สัญญาณเตือนภัย

เตือนผู้ป่วยให้ไปพบแพทย์ทันทีหากสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ระหว่างการตรวจเท้า:

  • แผลเปื่อย
  • มีรอยขีดข่วน
  • รอยบาด
  • แผลพุพอง
  • รู้สึกเจ็บปวด
  • บวม
  • แดง

ในกรณีที่มีแผล แผลพุพอง รอยบาด รอยขีดข่วน การตอบสนองอย่างรวดเร็วและเหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง และการตัดขาที่อาจเกิดขึ้นได้

เตือนผู้ป่วยของคุณว่าจะทำอย่างไรหากพวกเขาสังเกตเห็นปัญหา

หากพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติสิ่งสำคัญคือ:

  • ไปพบแพทย์หรือพยาบาลโดยเร็วที่สุด
  • ไปที่สถานบริการสุขภาพนอกเวลาที่ใกล้ที่สุดหากแพทย์หรือพยาบาลไม่พร้อมให้บริการ

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือ การรักษาผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนที่อาการจะแย่ลง – ไม่ว่าแผลนั้นจะมีขนาดเล็กเพียงใด ปัญหาเท้าที่ร้ายแรงสำหรับผู้ป่วยบางรายอาจนำไปสู่การตัดขาในเวลาอันสั้น

สิ่งสำคัญมากคือ อย่าลงน้ำหนักที่เท้า

ปัจจัยที่ทำให้แผลปิดและหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ และแนวโน้มการถูกตัดขาให้ประสบความสำเร็จคือ การรักษาแต่เนิ่นๆ มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ป่วยจะตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะปิดแผลโดยเร็วที่สุด

ทุกๆก้าวมีความหมาย

ยิ่งเร็วยิ่งดี

วิธีการส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม

กุญแจที่สำคัญคือ การส่งต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลที่เท้าในเวลาที่เหมาะสม ข้อมูลนี้คือ คำแนะนำจาก DFOOT international เพื่อให้ทราบว่าเมื่อใดที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปยังคลินิกเฉพาะทาง

Referral fast-track pathway for patients presenting a diabetic foot ulcer

นี่คือมาตรฐานการดูแลที่แนะนำ 2 ที่ทีมสหสาขาวิชาชีพจะนำมาใช้ในสถานที่พิเศษ

อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า

การลดแรงกดภายนอกและ / หรือแรงกดทางกลชีวภาพภายใน / แรงกดที่ฝ่าเท้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันและรักษาแผล ควรใช้อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถเอาออกได้สูงถึงเข่า (TCC) หรือใช้วอล์กเกอร์แบบถอดได้ หรือใช้รองเท้าให้เหมาะกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย และเป็นไปตามทรัพยากรที่มีอยู่ ผู้ป่วยควรได้รับการให้ความรู้เพื่อลดการยืนและการเดิน และควรมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผลทางคลินิกและการให้ความร่วมมือของผู้ป่วย

การทำให้การไหลเวียนของเลือดที่บริเวณเท้ากลับคืนมา:

ในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ความดันข้อเท้า <50 มม. ปรอท, ABI <0.5, ความดันนิ้วเท้า <30 มม. ปรอทหรือ Tcp02 <25 มม. ปรอท) ควรพิจารณาทำ revascularisation เมื่อแผลไม่ดีขึ้นภายใน 4 สัปดาห์แม้จะมีการจัดการที่เหมาะสมแล้ว ควรพิจารณาการประเมินหลอดเลือดเพิ่มเติมและทำ revascularisation (แม้ว่าค่าการทดสอบดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ในช่วงปกติหรือช่วงที่ยอมรับได้ก็ตาม)

การดูแลบาดแผลเฉพาะที่:

ควรทำการตรวจสอบ / ประเมินแผล การตัดเนื้อตายและการทำแผลใหม่บ่อยๆ การเลือกุปกรณ์ทำแผลจะขึ้นอยู่กับผลการตรวจแผล (ลักษณะของบาดแผลที่พื้นผิว สารคัดหลั่ง ขนาด ความลึก อาการปวดเฉพาะที่) ในกรณีที่มีแผลที่เท้าจากการขาดเลือดและความเสื่อมของเส้นประสาท ควรพิจารณาใส่แผลด้วยเทคโนโลยี TLC-NOSF (Lipid-Colloid Technology with Nano-OligoSaccharide Factor)

โปรดจาไว้ว่า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยของคุณได้รับการดูแลในระดับที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงแม้ว่าจะไม่มีบาดแผลก็ตาม

เรียนรู้เพิ่มเติม

1. Meloni M, Izzo V, Manu C et al (2019) Fast-track pathway: an easy-to-use tool to reduce delayed referral and amputations in diabetic patients with foot ulceration The Diabetic Foot Journal 22(2): 38–47

2. IWGDF- Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease – 2019.